Reconnection®

„Postačí pouhá dvě slova, která vystihují tuto metodu – “znovuspojení s vesmírem.”

Kvantová fyzika odhalila, že vesmír je vzájemně propojený systém, kde všechno souvisí se vším, vzájemně na sebe působí a navzájem se ovlivňuje. Během dětství ztrácíme spoustu schopností. Kromě jiných je to také napojení na vesmír. Reconnection® (znovuspojení) je proces, při kterém dochází k propojení našeho energetického systému (meridiánů) s energetickými body planety Země a odtud dále do vesmíru. Tento proces může provést jen vyškolený a certifikovaný praktik, který má schopnost aktivovat energetické dráhy a tím Vám umožní mít přístup k Rekonektivním frekvencím. Staneme se opět součástí vesmíru. Tohoto, ješte ne zcela probádaného systému. Reconnection® vnáší do našich životů změny v podobě “světla” a my na řadu věcí začínáme nahlížet jiným způsobem. Přestaneme tápat ve tmách, zbystří se nám smysly a zrychlí úsudek. Staneme se vnívavějšími. Co nás dříve trápilo nás trápit přestává, jsme rozhodnější a otevřenější vůči sobě a především vůči okolí. Staré rány se otevřou, aby se mohly zacelit.

Reconnection® se provádí jen  JEDNOU za život a navždy nás změní. Tímto procesem získáme schopnost samoléčení a léčení.

Dle mého názoru mají všichni lidé schopnost se sami léčit. Postupným vývojem jsme však tuto naši přirozenou schopnost ztratili. Pro její obnovu, je třeba tato spojení oživit.
Frekvence Reconnection® se propojují napříč světadíly a my získáváme zpět ty skvostné a podivuhodné části sebe sama, které jsme poztráceli, když jsme vyrostli a stali se dospělými.                                                                                                

Co by řekl kvantový fyzik?

Reconnection® je proces, při kterém vyškolený praktik znovunapojí Vaše meridiány/energetické dráhy skrze nově vytvořené axiatonální linie s energetickými drahami planety Země a odtud dále do nekonečného vesmíru. Na rozdíl od Rekonektivního léčení®, které v sobě nese záměr léčit,  Reconnection® opětovně napojuje energetické dráhy našich těl na dráhy Země a vesmírný energetický cirkulační systém. U mnoha lidí má toto napojení za následek razantní zlepšení zdravotního stavu.

Jak sezení Reconnection® probíhá a co se bude dít?

Celý proces probíhá ve dvou po sobě následujících dnech. Na každý den si vymezte cca 45 minut. Je bezdotykový a Vy si ho užijete na lehátku po oba dny. Během “sezení” můžete vnímat pocity horka nebo chladu, možná něco uslyšíte, uvidíte různé barvy a geometrické tvary, můžete cítit vůně. Pravděpodobně zaznamenáte chvění očních víček, ucítíte tlak v hlavě, pocítíte samovolné fyzické pohyby těla. Může se stát, že budete mít pocit, že jste tady nějakou chvíli “nebyli”, nebo že jste spali a měli sny se zvláštními výjevy. Jeden z mých klientů slyšel pokaždé kočičí předení přímo u ucha ... Někdo dokonce viděl svou vlastní svatbu ... Zkušeností máme mnoho. Pokud se Vám ale nic takového nepřihodí, nevadí, není to důležité. Reconnection® probíhá ať už cokoliv vnímáme, nebo ne.

Má osobní zkušenost.                                              

Já osobně jsem cítila, jak se nemohu pohnout. Měla jsem pocit, že mi v hlavě někdo rozsvítil žárovku. Chvílemi jsem viděla krásné zářivé barvy a měla jsem výjevy zvláštních, na mně volajících osob a dala bych ruku do ohně za to, že jsem celou dobu spala, při obou sezeních (je běžné usnout u někoho cizího v neznámém prostředí?). Po prvím sezení jsem cítila neustálé horko v dlaních a dva dny jsem měla nateklé prsty rukou. Cokoliv na mém těle, s čím jsem měla v minulosti problémy - operace, úrazy atd., se začalo ozývat. Měla jsem pocit, že jsem byla přejeta parním válcem. Říkala jsem si, že jestli mi toto mělo pomoci, tak tedy pěkně děkuju  smile Po druhém sezení vše odeznělo. Bolesti byly pryč ... jen to horko v dlaních zůstalo ... Jsem rozhodnější a nedělám si starosti s věcmi, kvůli kterým jsem se dříve trápila. Můj celkový náhled na život je jiný ... já jsem jiná. Od této chvíle citím zvláštní pocit sounáležitosti s celým vesmírem.

Cena za Reconnection®

Máte-li zájem o své vlastní Reconnection®, vyhraďte si ve dvou po sobě následujících dnech vždy přibližně hodinu času. Cena za Vaše celé Reconnection® je $ 333, samozřejmě lze platit v Kč. Cena je stejná u všech praktiků na celém světě.