Rekonektivní léčení®

„Rekonektivní léčení® je  unikátní metoda léčení, která přesahuje hranice všeho, s čím jsme se mohli doposud setkat.”

Při prvním setkání s Rekonektivními frekvencemi jsem nemohla uvěřit tomu, co vidím a cítím. Z dostupných zdrojů jsem věděla, že se jedná o novou formu léčení, která pracuje s velmi silnými a dosud málo známými energetickými frekvencemi. Vlastní zkušenost však předčila všechna má očekávání. Okusila jsem na vlastní kůži sílu těchto frekvencí a záhy pochopila, že se setkávám s unikátní metodou léčení, která jde za hranice všeho, s čím jsem se doposud v tomto směru setkala. Každý z nás tuto proceduru vnímá  jinak, proto nelze jednoznačně říci, jaký prožitek můžete při vlastním léčení očekávat..

Energie v našich tělech proudí prostřednictvím energetických drah nazývaných meridiány. Já osobně nahlížím na každý zdravotní problém jako na stav nerovnováhy v našem „energetickém systému”. Pokud je energetický kanál z nějakého důvodu přetížen či zablokován a energie tedy nemůže naším tělem volně proudit, dochází k nerovnováze a tato nerovnováha se časem projeví jako nemoc. Frekvence Rekonektivního léčení® nás přívádějí zpět k původní harmonii, odstraňují tyto blokády a navrací nám zpět energetickou rovnováhu a tím mnohdy dochází k okamžitému vyléčení.

K léčení a uzdravení dojde u každého. Občas jenom někde úplně jinde, než jsme očekávali. Někomu se vyléčí žlučník, namísto bolavé ruky. Někoho přestane bolet loket, ačkoliv přišel s problémy s kolenem ... Rekonektivní léčení® nám dává přesně to, co potřebujeme, co je pro nás v tuto chvíli nejlepší.

Má osobní zkušenost

Každá má zkušenost byla jiná. Cítila jsem teplo po celém těle. Byly to přímo proudy horka a bylo to tak silné, že se mi až točila hlava. Chvěla se mi oční víčka, cítila jsem jakousi strnulost hrdla, že bych hlásku nevydala a v prstech rukou a nohou mi to pulsovalo. Měla jsem pocit, že se nemohu hnout. Přiznám se, že jsem to ani nezkoušela. Nebudu tvrdit, že toto první setkání bylo jedno z nejpříjemnějších, určitě ale nebylo nijak zvlášť nepříjemné. Po skončení sezení jsem cítila nepopsatelný pocit klidu a harmonie. Byl to pro mne výjimečný prožitek tak odlišný od předchozích zážitků tohoto druhu. Byla jsem šťastná a zmatená zároveň, těžko se ten pocit vyjadřuje slovy.

Co můžete (ale nemusíte) během léčení vnímat?

Jak jsem již zmínila, je to individuální. Můžete vnímat chvění očních víček, tlak v hlavě, pocit tepla nebo chladu po celém těle, pocit mravenčení v končetinách. Můžete zaznamenat změny dechu a samovolné fyzické pohyby těla – záškuby. Můžete slyšet různé zvuky, vidět barvy a různé geometrické tvary, či cítit vůně. Někdo zažívá příjemné pocity, někomu to naopak může být až nepříjemné, nikoliv však bolestivé. Nemusíte cítit vůbec nic, i to je v pořádku. Průběh léčení je u každého jiný a jedinečný, nejsou dvě stejná léčení. Jakékoliv vjemy budete mít, odezní po skončení sezení.

Po skončení léčení můžete zůstat ještě chvilku ležet. Krátce si spolu popovídáme o tom, co jste vnímali, jak se cítíte a potom se rozloučíme. Většina klientů popisuje své pocity po léčení jako hluboký klid, harmonii, radost a někdy dokoce nemohou najít slova, kterými by vyjádřili své pocity, stejně jako já. Věřte, že léčení, které přijmete, bude pro Vás tím nejvhodnějším.

Co tedy takové léčení obnáší a co nám může přinést?

Léčení je bezdotykové a průběh je u každého individuální. Každý své léčení prožívá jiným způsobem a dokonce i já, jako praktik, ho vnímám pokaždé jinak. Nikdy Vám dopředu nepovím, co budeme cítít a vnímat, ale vím jistě, že se „NĚCO” dít bude. Na začátku si krátce popovídáme, pak si lehnete na lehátko, zavřete si oči a zhruba na 30-45 minut se stanete „pozorovatelem”. Budete vnímat přítomný okamžik. Budete si všímat toho, co k Vám přichází, ale nebudete se snažit to ovlivňovat. Jednoduše to přijmete a budete TADY a TEĎ.

Jaké problémy nám Rekonektivní léčení® pomáhá řešit?

Výborné výsledky přináší práce s dětmi, ať už je to hyperaktivita, nesoustředěnost, poruchy s učením, problémy se spánkem. U dospělých jsem zaznamenala skvělé výsledky při stavech úzkosti, deprese a různých závislostí. Úžasně pomáhá při nemocech pohybového aparátu, urychluje rekonvalescenci po operacích, pomáhá při orgánových dysfunkcích (bolesti žlučníku, slinivky), žaludečních a trávicích potížích, nádorových onemocněních, nespavosti, neplodnosti a dalších obtížích. Léčebné účinky byly prokázany i na zvířatech.

Dr. Eric Pearl.

Pokud máte zájem dozvědět se více o Rekonektivním léčení®, rozhodně bych Vám doporučila  k přečtení knihu „Reconnection – Návrat k léčivé energii“ od Dr. Erica Pearla, uznávaného doktora, chiropraktika a objevitele této metody. Sama jsem ji přečetla během dvou dnů.

"Když budete mít štěstí, vaše léčení přijde ve formě, kterou předpokládáte, když máte opravdu štěstí, vaše léčení přijde ve formě, o níž jste ani nesnili, v takové, kterou má vesmír na mysli právě pro vás."
Dr. Eric Pearl

 

 

 

 

 

Zde můžete shlédnout rozhovor s Dr. Ericem Pearlem v pořadu Před půlnocí na ČT24.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411058370414-pred-pulnoci/


Cena za Rekonektivní léčení®

Máte-li zájem o Rekonektivní léčení® vyhraďte si přibližně hodinu času. Počet sezení se pohybuje mezi jedním až třemi. Cena za jedno sezení je 1.000 Kč.

Rekonektivní léčení® - vědci a lékaři

Rekonektivní léčení® vzbuzuje velký zájem špičkových nemocnic i univerzit po celém světě, např. Jackson Memorial Hospital, Cedars-Sinai Medical Center, VA Hospital, University of Minnesota, University of Miami Medical School a University of Arizona. Realita Rekonektivního léčení® byla již prokázána v praxi i ve vědeckých laboratořích. V současnosti probíhají nové výzkumné programy pod vedením uznávaných vědců, jako jsou Gary Schwartz, PhD (Human Energy Systems Laboratory, University of Arizona), William Tiller, PhD (Stanford University´s Dept. of Materials Science), Konstantin Korotkov (St.Petersburg State Technical University) a další.